۱۴ فروردین

آیا برای دورکاری در منزل بعد شیوع ویروس کرونا آماده ایم؟

این روزها ، با شیوع ویروس کرونا در کشورمان و سایر نقاط جهان یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان شرکت ها عدم وجود یک راهکار جامع برای پاسخ گویی به نیاز سازمان ها برای دور کاری می باشد. با توجه به اینکه دورکاری حداقل بخشی از پرسنل سازمان ها به دلیل شیوع ویروس کرونا اجتناب ناپذیر است ، لذا می بایست این روزها دارای یک سیستم ارتباط امن با قابلیت دورکاری از خانه به محل کار برای سازمان ها طراحی گردد در ادامه مقاله به برخی از ویژگی های یک سیستم دورکاری مناسب اشاره خواهم نمود یک سیستم دورکاری خوب میبایست دارای قابلیت ازتباط امن …

ادامه مطلب